Sections:

11.3: Polar Coordinates

HW: 1 , 7 , 11 , 15 , 19 , 23 , 27 , 29 , 31 , 33 , 39 , 43 , 51 , 55 , 57, 59 , 59 , 65 , 67 

Board Problems: 27 , 29 , 31 , 55 , 57 , 59 

Group Work: 1 , 7 , 11 , 15 , 65 , 67

Cardiod in a Cup

Desmos: Common Polar Curves

Desmos: Cardiod & Limaçon Analysis

Videos

11.4: Graphing in Polar Coordinate

HW: 1 , 5 , 7 , 9 , 13 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 27

Board Problems: 17 , 18 , 19 , 20

Group Work: 9 , 13 , 25 , 27

Videos

11.5: Area & Lengths in Polar Coordinates

HW: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 , 21 , 23 , 25 , 27

Board Problems: 1 , 3 , 5 , 7 , 21 , 23

Group Work:  9 , 13 , 19 , 27

Videos